til top

Hvorfor velge nytt?

Å bygge nytt kan være lønnsomt og et ferdighus kan for mange være selve nøkkelen til å komme seg inn i eneboligmarkedet. Prisene på bolig i Norge har steget voldsomt de siste årene, noe som gjør at vi stadig binder opp mer gjeld i bolig. Mange personer med normale inntekter kan derfor se langt etter å kjøpe seg en enebolig, men da kan det å bygge nytt være en god løsning. Prisene på ferdighus har ikke steget like mye som prisene på bruktboliger de seneste årene og prisstigningen på tomter har vært lavere enn prisstigningen på boliger. Det er også mange andre faktorer som taler for å bygge nytt vs. brukt, og her er noen eksempler:

​​Bygge Nytt

 • Kun dokumentavgift på tomteverdien.
 • Fast pris for nøkkelferdig hus, ingen ville budrunder.
 • Lovfestet garanti i hele 5 år etter overtakelsen.
 • En ny bolig har ikke behov for oppussing i nærmeste fremtid, slik at du kan bruke fritiden på noe annet enn oppussing. Tid = Penger.
 • Lave driftskostnader; alt er nytt og boligen vil være "selvgående" i mange år fremover.
 • Du får et skreddersydd hus, tilpasset deg og din families behov.
 • Strenge krav til inneklima og energiforbruk gir optimale luft, varme og klimaforhold i boligen. Høy tekninsk standard.
 • Sterkere rettsvern som forbruker vs. profesjonell part regulert av Bustadoppføringslova.

​​Kjøpe brukt

 • 2,5 % Dokumentavgift på hele kjøpesummen. Eks. For en enebolig til kr. 3.800.000,- utgjør dette kr. 95.000,-. Penger som kunne kommet godt med til andre ting.
 • En brukt bolig kan ha behov for oppussing i nær fremtid, og man vil somregel alltid gjøre noen endringer i forhold til egne behov uansett.
 • Høyere driftskostnader, eks. dyrere strøm pga dårlig isolering.
 • Uforutsette feil, mangler eller påkostninger som dukker opp.
 • Dersom bad og kjøkken må pusses opp kan dette koste mye mer enn beregnet, da strenge krav og regler krever kvalifiserte håndtverkere. I tillegg til kostnaden kan det også bli en utfordring å bo på en "byggeplass" i denne perioden.
 • Svakere rettsvern som forbruker vs. forbruker regulert av Avhendingslova.